Актуално

Към момента Сдружение „Мисия култура“, съобразно своите цели, разработва проектни предложения за кандидатстване за финансиране през 2015 година и отчита реализираните през 2016 година проекти.