Контакти

СНЦ “Мисия Култура” – гр. Шумен
бул. „Славянски“ 19
e-mail: misikult@abv.bg
телефон: 054/877-332/вътр.106/