Skip to main content
ЛЯТНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗКУСТВО „ЗДРАВИ, УМНИ, ТАЛАНТЛИВИ“
Проект на Сдружение „Мисия Култура“ в партньорство с РБ „Ст. Чилингиров”, РЗИ -Шумен, ІІ ОУ „Д-р Петър Берон”, кметство с. Мадара, ШУ „Епископ Константин Преславски” финансиран от Общински фонд „Култура” – гр. Шумен

Период на реализация: 

юли 2012г. – септември 2012 г.

Цели: 

Сформиране на детски летни клубове, насочващи вниманието на децата към четене и спорт под формата на забавления.

Резултати: 

Изработка на мултимедийна презентация „Пътуване към миналото”; издадена книжка „Любими игри от отминали дни“.

Клуб „Доброволец: Приятели на библиотеката”;

Проектните дейности са в продължение на успешните традиции „Летни работилници за изкуство”- добре познати и придобили широка популярност сред шуменци. Целта на проекта е да предложи детски и младежки инициативи, подпомагащи издигане кандидатурата на Шумен за Европейска столица на културата през 2019 г. с принос в развитието на културата, туризма и спорта.

Насочвайки вниманието на децата върху четенето и спорта под формата на забавления се сформираха три клуба:

Клуб „Културен туризъм: Пътуване към миналото”;

Клуб „Спорт: Информирани и здрави”

Проектът е адресиран към деца и ученици; учители, работещи с тази възрастова група, студенти, родители, с цел споделяна на успешни практики за работа с деца.

Резултати от проектните дейности

Създаване на нови модели на сътрудничество между институции, имащи отношение към възпитанието на подрастващите; Запълване на една ниша между училището и семейството, за оползотворяване на свободното време през лятната ваканция в подходяща среда с висока степен на сигурност;Развиване на съзнание за уникалността на нашата история и култура;Възможност за осъществяване на социални контакти с връстници със сходни интереси и намиране на нови приятели; Обогатяване и популяризиране на  дейностите в работата с деца;

Резултат от проекта са изработката на мултимедийна презентация „Пътуване към миналото”; издадената книжка „Любими игри от отминали дни”, които бяха представени на заключителния детски празник пред участниците и гостите – учители, родители, представители на Община Шумен и партньорските организации – РБ „Ст. Чилингиров”, Регионална Здравна Инспекция-Шумен, ІІ ОУ „Д-р Петър Берон”, кметство с. Мадара, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” и др.

© СНЦ “Мисия Култура” – гр. Шумен 2023