Skip to main content
ЛЯТНА ФОТОШКОЛА ЗА ДЕЦА „ШУМЕН ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ”
Проект финансиран от ОбФ „Култура” – гр. Шумен.

Период на реализация: 

юни 2014 – септември 2014 г.

Цели: 

Запознаване на децата с изкуството фотография – с неговата история, бележити имена и функция, както и с практическото му приложение в нашето ежедневие

Резултати: 

Проведена фотошкола за деца от града

Проектът предлага осмисляне на свободното време на подрастващите през летните ваканционни дни. Използват се условията и материалната база на библиотеката като естествен посредник между училището и семейството, с висока степен на сигурност и гарантирани възможности за интелектуалното и духовно израстване на децата.

Ще се осигури възможност за развитие на техните заложби, талант и дарования, ще се даде сигурност и неподатливост на множество вредни влияния и рискови фактори, на които децата са изложени ежедневно, предлагайки нова алтернатива за приятна, полезна и интересна ваканция в града.
Съчетавайки предимствата на материалната база на Регионална библиотека «Стилиян Чилингиров» с опита на екипа на Сдружение „Мисия Култура” при провеждането на детски ателиета в различните области на изобразителното изкуство, и в частност фотографията, проектът ще отговори на интересите на детската аудиторията към фотографското изкуство.

© СНЦ “Мисия Култура” – гр. Шумен 2024