Лятна фотошкола за деца

Лятна фотошкола за деца „Шумен през моите очи”

Спечелен пред Общински фонд „Култура” – гр. Шумен през 2014 г.

Продължителност на проекта: от 1.06.2014 г. до 15.09. 2014 г.

 

Проектът предлага осмисляне на свободното време на подрастващите през летните ваканционни дни. Използват се условията и материалната база на библиотеката като естествен посредник между училището и семейството, с висока степен на сигурност и гарантирани възможности за интелектуалното и духовно израстване на децата. Ще се осигури възможност за развитие на техните заложби, талант и дарования, ще се даде сигурност и неподатливост на множество вредни влияния и рискови фактори, на които децата са изложени ежедневно, предлагайки нова алтернатива за приятна, полезна и интересна ваканция в града.
Съчетавайки предимствата на материалната база на Регионална библиотека «Стилиян Чилингиров» с опита на екипа на Сдружение „Мисия Култура” при провеждането на детски ателиета в различните области на изобразителното изкуство, и в частност фотографията, проектът ще отговори на интересите на детската аудиторията към фотографското изкуство.

Цели на проекта

Запознаване на децата  с изкуството фотография – с неговата история, бележити имена и функция, както и с практическото му приложение в нашето ежедневие;

Развиване на творческото въображение и разширяване на общата култура на децата  в процеса на работа;

Провокиране  интереса на настоящите и потенцалните потребители на библиотечните услуги към богатството и разнообразието на фондовете и пространствата в библиотеката.