ПРОЕКТ „ЛИТЕРАТУРА НА НЕСЪГЛАСИЕТО И СЪВРЕМЕННОСТ: „НЕСЪГЛАСНИ ДУМИ” НА ДИМИТЪР БОЧЕВ И „АУДИЕНЦИЯ” НА ВАЦЛАВ ХАВЕЛ”

Финансиран от Общински фонд „Култура” – Шумен

Продължителност на проекта: от.м. октомври до 30.11.2016 г.

 

Конкретните цели включваха:

– осъществяване на съвременни културно-образователни прояви, задаващи култура и гражданска позиция на аудитория с различен възрастов и социален статус;

– привличане на широка публика чрез използване на традиционни и съвременни практики в сферата на културата;

– повишаване на информираността на шуменската общественост за значими български и чуждестранни личности, допринесли със своя морал и политическите си послания за днешния облик на страната ни и Европа;

– провокиране на интереса към четенето у неактивно четящата аудитория;

– осъществяване на нови и поддържане на вече установени полезни контакти с различни институции и организации с отношение към сферата на културата и образованието.

Постигнатите резултати:

  • двуезичен /на бълг. и англ. ез./ буктрейлър за „Несъгласни думи”;
  • виртуална двуезична /на бълг. и англ. език/ видео изложба с кратки визитки на Димитър Бочев и героите от неговите есета – „позабравените от съвремието ни творци като Георги Марков, Асен Игнатов, Тончо Жечев, Атанас Славов, Хр. Огнянов, Желю Желев”;
  • тематичен библиографски указател „Литература на несъгласието и съвременност” по проектната тема;
  • фотокартички с кратка информация за популяризиране на творците – обект на проектната дейност

Постигнатите резултати:

  • двуезичен /на бълг. и англ. ез./ буктрейлър за „Несъгласни думи”;
  • виртуална двуезична /на бълг. и англ. език/ видео изложба с кратки визитки на Димитър Бочев и героите от неговите есета – „позабравените от съвремието ни творци като Георги Марков, Асен Игнатов, Тончо Жечев, Атанас Славов, Хр. Огнянов, Желю Желев”;
  • тематичен библиографски указател „Литература на несъгласието и съвременност” по проектната тема;

•          фотокартички с кратка информация за популяризиране на творците – обект на проектната дейност