Цели на проекта

Проект Арт-ателие „Магия от хартия”
Спечелен пред Общински фонд „Култура” – гр. Шумен през 2009 г.
Период на реализация ноември 2009 г.- януари 2010 г.

Целите на проекта са:

* Съпоставяне на европейското и далекоизточното светоусещане за хармония; използване на всички форми на възпитателно–образователна работа за сенсибилизиране към различията.
* Провокиране на креативност у подрастващите.
* Предоставяне на платформа на хора от различни възрасти и социални групи за създаване на нови контакти.
* Популяризиране на традиционни за Изтока форми, начини и средства за себеизразяване и пресъздаване на околния свят.
* Развиване на сръчност и повишена чувствителност към естетиката в детайла и предлагане на иновативен поглед за приложението й. хора от различни възрасти, професии и социални групи и включването им в образователни, културни и социални програми и инициативи.