Skip to main content
ПРОЕКТ „НАШЕ ПРОСТРАНСТВО В БИБЛИОТЕКАТА”
Проект финансиран от ФРГИ – Младежка банка

Период на реализация: 

февруари 2016 – юни 2016

Цели: 

организиране на младежко пространство на открито с маси, пейки и зеленина.

Резултати: 

създадено удобно и привлекателно място за младежите; проведен младежки фестивал.

Целта на проекта е да организираме младежки център на открито, където да се провеждат интересни дискусии, семинари, концерти, кинопрожекции, приложни ателиета и др. събития, интересуващи младите хора в града. Библиотеката ни предостави откритата си тераса, която ние оборудвахме със саморъчно изработени мебели от палети, кашпи с растения, така че да я превърнем в удобно и привлекателно място за връстниците ни. Библиотеката се намира в централно парково пространство и наблюденията ни са, че мястото е привлекателно за нашите връстници. Освен това младите хора, участващи в проекта, обогатихме живота си като към неформалните срещи и разговори добавихме дейности, носещи прибавена стойност – разширяване на знанията и уменията ни, израстването ни като граждани.

Като резултат отчитаме: 6 маси, 12 пейки, странични допълнителни места за сядане, като мебелите бяха обработени с необходимите импрегнанти и лакове и им бяха подготвени подходящи тапицерии. В тези дейности взеха участие 5 млади хора и 4 доброволци. Пространството беше оформено с подходящи кашпи и зеленина.

Получи се удобно и привлекателно място за връстниците ни. Последната дейност в рамките на проекта беше събитието, с което открихме новото младежко пространство с представяне на проектите, финансирани от Младежка банка – Шумен.

В това събитие участваха повече от 60 млади хора.

© СНЦ “Мисия Култура” – гр. Шумен 2024