Детско ателие „Четенето става интересно“

ПРОЕКТ „ЧЕТЕНЕТО СТАВА ИНТЕРЕСНО“
Спечелен пред Общински фонд „Култура” – гр. Шумен през 2011 г.
Период на реализация декември 2011 г. – февруари 2012 г.

* ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

АФИШ „ЧЕТЕНЕТО СТАВА ИНТЕРЕСНО“

 

Идеята на този проект е чрез използването на съвременни интерактивни технологии да бъде представена определена художествена творба – в конкретния случай е избран детския роман „Моето семейство и други животни” на Джералд Даръл (разказ за природата и фауната на средиземноморския остров Корфу през погледа на малкия автор), с цел провокиране и активизиране на интереса на младите хора да четат и препрочитат любими книги. За целта ще бъдат поканени за участие деца на възраст до 14-15 години от шуменски училища и от социален Дом за деца, лишени от родителска грижа „Детелина”. По-голямата част от времето след училищните занимания възпитаниците на последната институция прекарват в сградата на общежитието, където живеят постоянно. Там предлаганите им допълнителни занимания са различни от актуалното съдържание на този проект., което ограничава контакти им и ги поставя в позиция на неравнопоставеност с повечето от връстниците им от семейства с родители.
Под ръководството на двама ръководители и координатор участниците ще подготвят съдържанието на интерактивен продукт по избрания литературен текст, в който под формата на игра чрез текст, подходящи музикални илюстрации и откъси от едноименната филмова екранизация ще бъдат „оживени” ключови моменти от сюжета на книгата, изразяващи образността на детските преживявания и вълнения. Ще бъде възможно новият продукт да бъде разпространяван чрез CD носители, ще присъства и в подходяща интерактивна среда – детския сайт на библиотеката.
Изборът на романа „Моето семейство и други животни” е съобразен и с присъствието му в учебната програма на учениците от пети клас и в техните препоръчителните летни списъци за четене, а темата позволява изработването на оригинален и съвременен детски интерактивен продукт с интердисциплинарно съдържание (дейностите кореспондират с учебното съдържание по БЕЛ, Човек и общество, география, биология).
В стремежа си за реализиране на инициативи в подкрепа на работата си с хора от различни социални и възрастови групи и подобряване на качеството им на живот екипът на сдружението е амбициран и мотивиран да осъществи проектната тема „Четенето става интересно”, с която кандидатства за финансиране пред Общински фонд Култура.