Цели на проекта

ПРОЕКТ „ЧЕТЕНЕТО СТАВА ИНТЕРЕСНО“
Спечелен пред Общински фонд „Култура” – гр. Шумен през 2011 г.
Период на реализация декември 2011 г. – февруари 2012 г.

Целите на проекта са:

Чрез реализирането на проектната тема да се постигне: насърчаване на удоволствието от четенето; изработване на образователен интерактивен продукт, който ще представи класически текст по интересен нестандартен начин; осигуряване на възможност за извънучилищна работа на деца, лишени от родителска грижа в подкрепа на социалната им интеграция; осигуряване на възможност за работа в екип и осъзнаване на продуктивността на груповата работа; ангажиране на творческите умения на всички деца участници; осмислено прекарване на свободното време за самоудовлетворение, преодоляване на собствените слабости и за положително възприемане на самия себе си; усвояване на нови форми на опит в социалното включване на “различните” деца; капацитетът на екипа на СНЦ “Мисия Култура” в партньорство с други подходящи институции да се използва за споделяне на съвременни практики за привличане на нова четяща аудитория и за разширяване на обхвата на потребителите на културни продукти.