Skip to main content
ПРОЕКТ „ШУМЕНЦИ С ПРИНОС В НАЦИОНАЛНАТА И СВЕТОВНАТА КУЛТУРА : ТВОРЧЕСКИ СРЕЩИ”
Проект на Сдружение „Мисия Култура“ в партньорство с Регионална библиотека „Ст.Чилингиров“ финансиран от Общински фонд „Култура” – Шумен

Период на реализация: 

август 2017 – януари 2018 г.

Цели: 

Реализирането на творчески срещи с шуменски творци, чието изкуство отдавна е получило признание извън пределите на града

Резултати: 

Реализирани четири културни събития, свързани с гостуването и представянето на проф. Анри Кулев (художник аниматор, карикатурист, режисьор), Олег Ковачев (актьор, режисьор, оператор), Свилен Симеонов (музикант, диригент), Христо Димитров (създател и ръководител на фолклорен ансамбъл „Българе”); информационно-библиографско издание за творците; видеовизитки и картички с кратка информация за тях; запис на DVD на творческите срещи.

В основата на многообразния културен профил на Шумен и в осъществяването на културния диалог на града ни със света безспорно са изявените шуменски творци. Те по своеобразен начин привнасят в местните и национални културни традиции най-доброто от световната и европейска култура и в същото време чрез своето творчество вписват българското изкуство в световната културна съкровищница. Този двустранен диалог винаги е бил най-успешният и ползотворен начин за общуване и сближаване на различните култури, а приносът на Шумен в неговото осъществяване е значителен. Градът ни има основание да се гордее с немалко талантливи творци от различни поколения, родени и работили тук или в други краища на България, но по различни причини приели града за свой. Мнозина от тях днес са имена в националната и световната култура и реализират своето изкуство далеч от Шумен, а дълг на шуменските културни институции е да пазят жива връзката им с културните традиции на града. С оглед на това концепцията на настоящото проектно предложение е реализирането на творчески срещи с четирима шуменски творци, чието изкуство отдавна е получило признание извън пределите на града, и атрактивно представяне на тяхното изкуство. Предвидени са четири културни събития, свързани с гостуването и представянето на проф. Анри Кулев (художник аниматор, карикатурист и режисьор), Олег Ковачев (актьор, режисьор, оператор), Свилен Симеонов (музикант, диригент), Христо Димитров (създател и ръководител на фолклорен ансамбъл „Българе”). За постигането на ефекта на проектната програма е предвидено и изработването на устойчиви продукти с рекламно-информационно съдържание: информационно-библиографско издание за творците; видеовизитки и картички с кратка информация за тях; запис на DVD на творческите срещи.

© СНЦ “Мисия Култура” – гр. Шумен 2024