Skip to main content
ПРОЕКТ “CASHFLOW” ИЛИ ДА ИГРАЕМ, ЗА ДА ЗНАЕМ – ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ И ЛИЧНОТО БЮДЖЕТИРАНЕ”
Проект финансиран от Община Шумен – Младежки дейности – Стратегия за развитие на младите хора в партньорство с УниКредит Булбанк – Шумен

Период на реализация: 

април 2017 – септември 2017 г.

Цели: 

Изграждане на лични финансови навици на децата чрез игра.

Резултати: 

Интерес към темата за финансовата грамотност при децата; разиграване на играта “CASHFLOW.”

Целта на проекта “CASHFLOW” или да играем, за да знаем – първи стъпки към финансовата грамотност и личното бюджетиране” е да обърне фокуса на младите хора към изграждане на личните им финансови навици и да направи икономическата тематика по-разбираема и по-интересна за тях.

В предварителен разговор с участниците провокирахме интереса им към темата за финансовата грамотност. Уговорихме удобни термини за срещите и групата ни посети клона на УниКредит Булбанк в Шумен, където квалифициран служител ни представи някои от основните принципи на финансовите инструменти, кредитирането, инвестициите и семейното бюджетиране. В паричния салон на банковия клон младежите се запознаха с банковите операции  и оперативни дейности на банковите служители.

На срещата в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” се запознахме с автора на текстовете, на които е базирана играта “CASHFLOW” – Робърт Кийосаки и установихме, че голяма част от младежите са вече запознати с идеите му. В дискусията разширихме познанията си, свързани с основните икономически механизми на съвременното общество.

В най-интересния етап от проекта – разиграването на играта “CASHFLOW” бяха демонстрирани различни икономически ситуации, като по един безопасен начин младежите пребориха у себе си страха от обемните капитали и инвестирането и успяваха да се приспособят към обстоятелствата в управление на личния им игрови бюджет. Бяха проведени три разигравания в удобно за младежите време, а те изразиха желание да се включат и в бъдещи разигравания.

С помощта на текстовете на Робърт Кийосаки и разработената от него игра “CASHFLOW” участниците в проекта придобиха знания и изградиха полезни и адекватни финансови навици, свързани с инвестирането и управлението на финанси на различни нива в тяхното ежедневие. Вярваме, че по този начин екипът на проекта допринася за тяхното развитие и успешна реализация.

© СНЦ “Мисия Култура” – гр. Шумен 2023