Skip to main content
„СЦЕНА ЗА МЛАДИ”
Проект финансиран от ОбФ „Култура” – гр. Шумен.

Период на реализация: 

юни 2015 – октомври 2015 г.

Цели: 

Развитие на заложбите и таланта на даровити деца.

Резултати: 

Създаден театрално-сценичен продукт по „Бяла приказка” на Валери Петров.

Още цели на проекта:

  • подготвяне, изработване и представяне на културно-образователен сценичен продукт от деца и за деца;
  • повишаване на информираността и провокиране на интереса на широка публика към личността и творчеството на поета Валери Петров по случай 95-годишнината от рождението му;
  • ангажиране на творческите умения на децата участниици;
  • насърчаване на удоволствието от четене чрез използване на театрално-сценични прийоми за представяне на литературен текст;
  • осмислено прекарване на свободното време за самоудовлетворение, преодоляване на собствените слабости и за положително възприемане на самия себе си;
  • усвояване на нови форми на опит в социалните контакти на участниците.

Новата проектна  идея  „Сцена за млади” е продължение на амбицията на екипа на сдружение „Мисия „Култура” да бъдат разнообразени досегашните полезни, добри и интересни творчески практики за осмисляне на свободното време на подрастващите през летните ваканционни дни.  Във функцията си на партньор и естествен посредник между училището и семейството ще бъдат използвани  материалната база и условията в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, Шумен – гарантирана и сигурна среда, дистанцираща децата от множеството вредни и рискови фактори, на които те са изложени ежедневно.

Чрез ангажирането на подходящ екип за осъществяване на проектните дейности – театрален ръководител /режисьор/, двама координатори и технически сътрудник ще бъде зададена възможност за развитие на заложбите и таланта на даровити деца. Всички те в рамките на два месеца ще  работят за създаване на театрално-сценичен продукт по „Бяла приказка” на Валери Петров – съзнателно търсен и интересен начин за разширяване обхвата на съществуващата публика в и извън библиотечното пространство и за активиране на посланието „Не спирай да четеш!”. Изборът на посочения текст не е случаен: проектната програма се посвещава на 95-годишнината от рождението на обичания от деца и възрастни автор, а отправеното чрез текста поетично послание за силата на истинското приятелство е сигурният и искрен начин публиката да бъде увлечена в силата на емоцията от противоречивото и единно съжителство на доброто със злото, играта и шегата  на децата със сериозността и строгостта на обществото на възрастните – неизменна част на динамичното ни и трудно ежедневие.

© СНЦ “Мисия Култура” – гр. Шумен 2024