„Сцена за млади”

Проект „Сцена за млади”

Спечелен пред Общински фонд „Култура” – гр. Шумен през 2015 г.

Продължителност на проекта: от 01.06.2015 до 31.10.2015 г.

* ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

* ФИЛМ

Новата проектна  идея  „Сцена за млади” е продължение на амбицията на екипа на сдружение „Мисия „Култура” да бъдат разнообразени досегашните полезни, добри и интересни творчески практики за осмисляне на свободното време на подрастващите през летните ваканционни дни.  Във функцията си на партньор и естествен посредник между училището и семейството ще бъдат използвани  материалната база и условията в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, Шумен – гарантирана и сигурна среда, дистанцираща децата от множеството вредни и рискови фактори, на които те са изложени ежедневно.

Чрез ангажирането на подходящ екип за осъществяване на проектните дейности – театрален ръководител /режисьор/, двама координатори и технически сътрудник ще бъде зададена възможност за развитие на заложбите и таланта на даровити деца. Всички те в рамките на два месеца ще  работят за създаване на театрално-сценичен продукт по „Бяла приказка” на Валери Петров – съзнателно търсен и интересен начин за разширяване обхвата на съществуващата публика в и извън библиотечното пространство и за активиране на посланието „Не спирай да четеш!”. Изборът на посочения текст не е случаен: проектната програма се посвещава на 95-годишнината от рождението на обичания от деца и възрастни автор, а отправеното чрез текста поетично послание за силата на истинското приятелство е сигурният и искрен начин публиката да бъде увлечена в силата на емоцията от противоречивото и единно съжителство на доброто със злото, играта и шегата  на децата със сериозността и строгостта на обществото на възрастните – неизменна част на динамичното ни и трудно ежедневие.