Цели на проекта

Проект „Сцена за млади”

Цели на проекта

• подготвяне, изработване и представяне на културно-образователен сценичен продукт от деца и за деца;
• повишаване на информираността и провокиране на интереса на широка публика към личността и творчеството на поета Валери Петров по случай 95-годишнината от рождението му;
• ангажиране на творческите умения на децата участниици;
• насърчаване на удоволствието от четене чрез използване на театрално-сценични прийоми за представяне на литературен текст;
• осмислено прекарване на свободното време за самоудовлетворение, преодоляване на собствените слабости и за положително възприемане на самия себе си;
• усвояване на нови форми на опит в социалните контакти на участниците.