Творците на Шумен в диалог с Европа

Творците на Шумен в диалог с Европа

Спечелен пред Общински фонд „Култура” – гр. Шумен през 2013 г.

Период на реализацияот 01.07.2013  до 31.11.2013 г.

* ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

КНИГА

Неоспорим принос за многообразния и съвременен културен профил на Шумен са имали и имат неговите творци, те и досега продължават да са едни от важните посредници за ползотворните контакти на града ни със света и особено със страните от Европа. В различните исторически периоди тези контакти са били твърде многостранни – от политически, стопански и административни до културно-просветни. Много шуменски творци – художници и музиканти, писатели и актьори, архитекти и фотографи по своеобразен начин са „внасяли” в местната и национална културни традиции най-доброто от световната и европейска култура, като в същото време чрез добрите си творби са вписали пък аспекти от българските изкуства навън. Именно подобно „движение” винаги превръща културата в актуален и реален посредник за общуване и определя интензитета на диалога, превръщайки го в „мост” за контакти, като всичко това е фундамента за вписването на град Шумен в програмата „Европейска столица на културата”.
Шумен има основание да се гордее с много творци от различни поколения, родени и работили тук, както и с някои от други краища на България и Европа, но поради различни причини избрали и приели града за свой. За да изразим уважението си към всички, превърнали правенето на изкуство не само в творческа мисия на своя живот¸ но и в динамичен междукултурен диалог, чрез настоящия проект „Творците на Шумен в диалог с Европа” търсим възможните креативни начини и средства да представим на български и на английски език в печатни документи и във виртуалното пространство полезна информация за тях в страната ни и извън нейните предели. Акцентът, разбира се, ще падне върху сътвореното в изкуствата, което задава усещането на европейските граждани за принадлежност към една общност, независимо от многообразието на техните култури.