Skip to main content
ТВОРЦИТЕ НА ШУМЕН В ДИАЛОГ С ЕВРОПА
Проект финансиран от Общински фонд „Култура” – гр. Шумен.

Период на реализация: 

юли 2013 – декември 2013 г.

Цели: 

представяне пред европейските и български институции и пред широка българска и чуждестранна публика имена на добри шуменски творци от миналото и съвремието, вписали в творчеството си идеята за обща европейска принадлежност

Резултати: 

издаване на двуезична книга „Творците на Шумен в диалог с Европа“

Още цели на проекта:

  • да представим пред европейските и български институции и пред широка българска и чуждестранна публика имена на добри шуменски творци от миналото и съвремието, вписали в творчеството си идеята за обща европейска принадлежност;
  • подобряване на имиджа на града, респективно и на библиотеката  и укрепването  на контактите им с други градове и институти от страната и извън нея чрез популяризирането на част от културата, изкуствата и историческото наследство;
  • включване на нов, алтернативен акцент на някои обекти от познатите културни маршрути на Шумен като тези акценти са свързани с ключови моменти от живота или творчеството на избраните за представяне творци;
  • повишаване на информираността на шуменци за приноса на някои творци от града им  за изграждане на усещането за обща европейска принадлежност;
  • стимулиране на междукултурния диалог.

Неоспорим принос за многообразния и съвременен културен профил на Шумен са имали и имат неговите творци, те и досега продължават да са едни от важните посредници за ползотворните контакти на града ни със света и особено със страните от Европа. В различните исторически периоди тези контакти са били твърде многостранни – от политически, стопански и административни до културно-просветни.

Много шуменски творци – художници и музиканти, писатели и актьори, архитекти и фотографи по своеобразен начин са „внасяли” в местната и национална културни традиции най-доброто от световната и европейска култура, като в същото време чрез добрите си творби са вписали пък аспекти от българските изкуства навън. Именно подобно „движение” винаги превръща културата в актуален и реален посредник за общуване и определя интензитета на диалога, превръщайки го в „мост” за контакти, като всичко това е фундамента за вписването на град Шумен в програмата „Европейска столица на културата”.
Шумен има основание да се гордее с много творци от различни поколения, родени и работили тук, както и с някои от други краища на България и Европа, но поради различни причини избрали и приели града за свой. За да изразим уважението си към всички, превърнали правенето на изкуство не само в творческа мисия на своя живот¸ но и в динамичен междукултурен диалог, чрез настоящия проект „Творците на Шумен в диалог с Европа” търсим възможните креативни начини и средства да представим на български и на английски език в печатни документи и във виртуалното пространство полезна информация за тях в страната ни и извън нейните предели. Акцентът, разбира се, ще падне върху сътвореното в изкуствата, което задава усещането на европейските граждани за принадлежност към една общност, независимо от многообразието на техните култури.

© СНЦ “Мисия Култура” – гр. Шумен 2023