Цели на проекта

Цели на проект „Творците на Шумен в диалог с Европа“

– да представим пред европейските и български институции и пред широка българска и чуждестранна публика имена на добри шуменски творци от миналото и съвремието, вписали в творчеството си идеята за обща европейска принадлежност;

– подобряване на имиджа на града, респективно и на библиотеката  и укрепването  на контактите им с други градове и институти от страната и извън нея чрез популяризирането на част от културата, изкуствата и историческото наследство;

– включване на нов, алтернативен акцент на някои обекти от познатите културни маршрути на Шумен като тези акценти са свързани с ключови моменти от живота или творчеството на избраните за представяне творци;

– повишаване на информираността на шуменци за приноса на някои творци от града им  за изграждане на усещането за обща европейска принадлежност;

–  стимулиране на междукултурния диалог.